Öğretmenlik mesleği itibarını mı kaybediyor?

İtibarlıyım, itibarlısın, itibarlı…

Sahi nedir bu itibar?

Saygı görmek mi ya da değerli bulunmak mı?

İtibar kime gösterilir, kişiye mi yoksa mesleğe mi?

Öğretmenlik mesleğinin itibarı kalmadığı son zamanlarda sıklıkla söylenir oldu. Gerçekten böyle mi? Öğretmenlik mesleği itibar mı kaybetti?

Eskiden nasıl bir itibar görüyordu da bugün bu itibarı görmüyor?

Değişen nedir? Öğretmen mi, meslek mi ya da başka bir şey mi?

Öğretmenlik mesleği, geleneksel anlayışta bilginin temel kaynağıydı . Çünkü toplumun eğitim seviyesi düşüktü, internet yoktu, bilgiye ulaşmak zordu. En yakın kütüphaneydi öğretmen.  Sadece bilgi sahibi miydi? Mektup yazan, televizyon ayarlayan, çocukları okutan, her konuda insanlara rehberlik eden kişiydi. Bugün öyle mi?

Türkiye toplumu hızla değişiyor. Zorunlu eğitim süresinin ve üniversite sayısının artması toplumun eğitim seviyesini hızla artırıyor. Yakın gelecekte, çoğu öğrenci velisinin üniversite mezunu olacağının farkında mıyız?

Değişim sadece eğitim seviyesinde mi oldu? Köyden kente göçüşün hızlanması sonucu artık nüfusun tamamına yakınının kentlerde yaşadığının farkında mıyız? TÜİK nüfus verilerini incelersek bu durumu apaçık görebiliriz.

Bilgi teknolojileri ve internet kullanımına ne demeli. Neredeyse herkes internet kullanıyor artık. Bilgiye kısa sürede ulaşabiliyor. Ulaşım imkanlarının kolaylaşması ve teknolojinin getirdiği diğer yenilikler de hızla değiştiriyor bizi.

İster istemez bu değişimden öğretmenlik mesleği de nasibini aldı. Öğretmenin rolü değişti. Öğretmenlik uzmanlık gerektiren profesyonel bir meslek alanı haline geldi. Öğrenciyi iyi tanıması ve öğrenmesine rehberlik etmesi bekleniyor öğretmenden. Velinin başka da bir beklentisi yok. Olamaz da zaten. Öğretmenin de bu değişime ayak uydurup, yeni rolüne uygun davranışlar sergilemesi gerekiyor.

Detay istiyor veliler artık çocuğu hakkında…

Derslerine daha çok çalışması gerekiyor, cümlesi kesmiyor. Fiziksel, bilişsel, sosyal gelişimini merak ediyor. Arkadaş ilişkileri, sorumluluklarını yerine getirmesi, başarılı olduğu alanlar, geliştirilmesi gereken alanlar nelerdir merak ediyor.

Çocuğunuzla ilgilenmelisiniz, cümlesini duymak istemiyor. Zaten fiziksel ihtiyaçlarını karşılayarak yeterince ilgilendiğini düşünüyor. İlgilenmekten kastın ne olduğunu bilmek istiyor. Neyi başaramadığını değil neleri başarabileceğini öğrenmek istiyor.

İtibardan başladık da konu buraya nereden mi geldi?

Öğretmenlik mesleğinin itibar filan kaybettiği yok bana göre. Tam tersine daha da itibar kazandı. Toplumun daha fazla ihtiyacı var öğretmene. Ama bunun farkında değil. Öncelikle toplumun değişimi için öğretmene duyduğu ihtiyaç hissettirilmelidir. Öğretmen de çağa uygun yani yeni rolüne uygun tutum ve davranışlar içerisinde olmalıdır.

Öğretmen çağa uygun olarak rolünü gerçekleştirdiği takdirde velilerden ve toplumdaki diğer bireylerden son derece saygı görecektir. Veli öğretmenden istediğini bulamıyorsa, ona olan güveninin düşmesi ve itibar göstermemesi son derece doğaldır. Sadece öğretmenlik için değil ki, diğer meslekler için de durum böyle değil mi? Hastaneye gittiğimizde doktorun bizle olan etkileşimi ona duyduğumuz saygı durumunu etkilemiyor mu?

Öğretmenlik mesleğini icra ederken yaşadığımız sorunlar yok mu? Tabi ki var. Çalışma şartlarımızdan kaynaklı sorunlar, ekonomik sorunlar, çalışma arkadaşlarımızdan kaynaklı sorunlar, veli kaynaklı sorunlar vs… Bunların hepsi aşılır, yeter ki motivasyonumuzu düşürmeyelim.

Öğretmenlik mesleği geçmişte olduğu gibi gelecekte de en itibarlı meslekler arasında olacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi olmamalıdır. Öğretmen kendi rolünü güçlendirerek mesleğini özverili bir şekilde sürdürmeye devam etmelidir.

Burada esas etken meslek değil kişidir. Kişi kendi saygınlığı ve itibarını kendisi oluşturur. Herhangi bir mesleği icra etmesi değil icra ettiği meslekteki başarısı kişinin itibarını belirler…

 

Muhammet YILMAZ

SINIF ÖĞRETMENİ

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski